Skip to main content

Board and committees

Current board 2018-2019

  Chairman - Yannick Antoine / voorzitter@adfundum.info
  Secretary - Maurice Mante / secretaris@adfundum.info
  Treasurer - Krijn Alderliesten / penningmeester@adfundum.info
  Equipment commissioner - Stijn Kamp / equipment@adfundum.info
   

Ad Fundum committees

Event & Promotion Committee (Evenementencommissie)
Organisation of all diving weekends, hollidays and other events.
- Commissioner - Stijn Kamp
- Member - Katharina Siebert
- Member - Jeltine Sijtsma
- Member - Jade van Dam

TOCie (Training en Opleiding commissie)
Responsible for the diving courses & diving safety.
- Commissioner - Jacques Wolters
- Member - Jan Roeland
- Member - Yannick Antoine

Equipment committee (Materiaalcommissie)
Organizes the purchase and maintenance of all the club-owned diving materials.
- Commissioner - Stijn Kamp

Web site committee (Webcommissie)
Responsible for the website and apps.
- Rick Bosscher
- Sebastian Bilz

Car Committee (Auto commissie)
The Car Committee is responsible voor the purchage, maintenance and management of the club car.
- Commissioner - Krijn Alderliesten
- Member - Jan Roeland
- Member - Stijn Kamp
- Member - Maurice Mante

Commissies
Evenementencommissie
Organisatie van alle duikweekenden, vakanties, uitjes en andere evenementen.
Commissaris - Zheng Zhang
Lid - Kim Landsbergen
Lid - Jan Roeland
 
Promotiecommissie
Verzorgt alle promotionele acties en promotiemateriaal.
Commissaris - Yannick Antoine
 
TOCie
Verantwoordelijke voor de opleidingen en veilig duiken.
Commissaris - Jacques Wolters
Lid - Jan Roeland
 
Materiaalcommissie
Zorgt voor de aankoop en het onderhoud van alle duik materiaal.
Commissaris - Yannick Antoine
 
Webcommissie
Verantwoordelijk voor de website en apps.
Commissaris - (hier moeten we nog om vechten;))
 
CarCom
De Car Committee is verantwoordelijke voor de aankoop, het onderhoud en beheer van de club car.
Aangezien deze helemaal super vers is en vanaf september gaat spelen:
- vacature(s) -

Board financial committee (Kascommissie)
- Member - Daniel de Boer

The Confidant/ Confidante (Vertrouwenspersoon)
- Member - Yannick Antoine (hello@yannick-antoine.nl)

 

Other pages: History | The swimming pool | Board and committees